Woningverbetering door Nester

Heeft u wensen om uw woning te verbeteren? Bijvoorbeeld een toilet in de badkamer, een radiator in de toiletruimte of mechanische ventilatie. Dit kunt u bij ons aanvragen. Door dit soort verbeteringen stijgt de waarde van uw woning. Daarom gaat u dan meer huur betalen. 

Wilt u woningverbetering aanvragen? 

Vul het formulier Woningverbetering in. U krijgt binnen 8 weken reactie op uw aanvraag. In deze reactie geven wij aan of de woningverbetering mogelijk is en welke huurverhoging u hierbij kunt verwachten. Gaat u akkoord? Dan worden de werkzaamheden ingepland en uitgevoerd. De huurverhoging gaat in als de werkzaamheden klaar zijn.
Let op: het aanvragen van spouwmuurisolatie is niet mogelijk i.v.m. de wet Natuurbescherming. 
Nester brengt géén zonwering aan. Dit kan niet als woningverbetering worden aangebracht tegen huurverhoging.

U mag wel in eigen beheer zonwering aanbrengen. Hiervoor moet wel eerst toestemming worden aangevraagd via onze website “toestemming zelf klussen

 

Heeft u een huurachterstand? Dan kunt u een woningverbetering aanvragen als de volledige achterstand is ingelopen.

Veel gevraagd over Woningverbetering door Nester

Welke woningverbeteringen voeren jullie uit?

Algemeen

De meest voorkomende woningverbeteringen zijn:

  • Complete cv installatie aanbrengen
  • Het plaatsen van zonnepanelen
  • Of isolerende beglazing aanbrengen.

Let op: Het aanbrengen van spouwmuurisolatie is in verband met de wetgeving niet mogelijk.

Staat uw eventuele aanvraag er niet bij?
U kunt dan het (lege) vakje “anders” aanvinken op het aanvraagformulier en verder toelichten. 

Ik krijg van Nester een perilexaansluiting voor een elektrische kookplaat. Wie dopt de gasleiding af?

Algemeen

U neemt hiervoor contact op met onze reparatieservicedienst. Zij geven een aannemer opdracht om dit uit te voeren. Nester. Nester betaalt eenmalig de kosten.

Kunnen jullie een woningverbetering voor mij uitvoeren?

Algemeen

Dit is afhankelijk van de aard van de woningverbetering. U kunt dit aanvragen via het formulier Woningverbetering.

Hoe kan ik een Wmo-aanpassing in mijn woning aanvragen?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Welke aanpassingen of hulpmiddelen vallen onder de Wmo?

Algemeen

U kunt bij een Wmo-aanpassing denken aan het aanbrengen van een traplift, het aanpassen van uw badkamer, het aanbrengen van drempels en het aanpassen van bestrating.

Ga ik extra huur betalen als jullie een woningverbetering hebben uitgevoerd?

Algemeen

Een woningverbetering brengt in de meeste gevallen een huurverhoging met zich mee. Wij informeren u hier altijd van tevoren over.

Bent u niet akkoord met de huurverhoging? Dan voeren wij de verbetering ook niet door.

Bent u wel akkoord? Dan gaat de huurverhoging in als de werkzaamheden klaar zijn. 

Ik wil elektrisch koken maar er is geen aansluiting. Is dit alsnog mogelijk?

Algemeen

Dat kan, als de woning hiervoor geschikt is. U heeft hiervoor een Perilex-aansluiting nodig. Dat kunt u aanvragen via het formulier woningverbetering. Het kan zijn dat voor deze woningverbetering een (kleine) huurverhoging wordt berekend.  

Het is niet toegestaan zelf een Perilex aansluiting te realiseren in de woning. Neem gerust contact met ons op.

Ik wil graag dubbelglas in mijn woning. Waar kan ik dat aanvragen?

Algemeen

De komende jaren gaan we ons woningbezit verduurzamen, hieronder valt ook het plaatsen van dubbel glas (isolatieglas). Mogelijk komen wij op termijn bij u langs. Is dit niet het geval? Dan kunt u via onze website het formulier Woningverbetering indienen. Dit voeren wij tegen een huurverhoging uit.

Mijn wmo aanpassing is stuk, wie voert reparatie uit?

Algemeen

U heeft de aanpassing via de gemeent gekregen; zij dragen ook zorg voor de reparatie of het onderhoud. Neem contact met de betreffende gemeente op.

Ik wil graag een verhoogd toilet? Is dit mogelijk?

Algemeen

Een verhoogd toilet wordt alleen door Nester uitgevoerd als de hele toiletruimte of badkamer gerenoveerd moet worden. het is ook mogelijk om dit vanuit het WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) bij de gemeente aan te vragen. Zie: mag ik een traplift of verhoogd toilet laten plaatsen op Rijksoverheid.nl

Wat houdt de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in?

Algemeen

De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een traplift in uw woning, het plaatsen van drempels of het aanpassen van uw badkamer.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor zo'n aanpassing?

Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Wij spelen in principe geen rol bij uw aanvraag. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Keurt de gemeente de aanvraag goed? Dan krijgen wij opdracht om de aanpassing uit te voeren. Mocht u beperkt zijn in zien en horen, dan gaat hier vaak de ziektekostenverzekering over.

Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding als mijn woning gesloopt wordt?

Algemeen

De regeling voor verhuiskostenvergoeding bij sloop van de woning is vastgelegd in het sloopreglement van Nester. Dit reglement wordt van toepassing verklaard na het sloopbesluit. De hieraan gekoppelde bedragen worden jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en zijn hier terug te vinden: Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding? | Rijksoverheid.nl.

Na het sloopbesluit worden huurders projectmatig specifiek geïnformeerd, ook over de verhuiskostenvergoeding en de daaraan gekoppelde voorwaarden zoals vermeld in het sloopreglement.

Ik kom in aanmerking voor een woning van Nester met een WMO aanpassing van de oud bewoners. Kan deze weer verwijderd worden?

Algemeen

Dit kan samen met een woonmakelaar bekeken worden bij de vooropname. Dan wordt - eventueel in overleg met de betreffende gemeente - bekeken wat er met de aanpassing zal gebeuren.

Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

Keurt de gemeente uw aanvraag goed, dan krijgen wij opdracht voor de uitvoering hiervan.

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de Wmo-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt een Wmo-aanpassing voor een deel of helemaal. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Vraag dit na bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Is het mogelijk een tweede toilet op de badkamer te plaatsen?

Algemeen

Voor het plaatsen van een tweede toilet zijn twee mogelijkheden:


• Dit kan als woningverbetering inclusief huurverhoging door Nester worden uitgevoerd, alléén als de aansluiting al aanwezig is.
• Op het moment dat uw badkamer gerenoveerd wordt.

Kunnen jullie centrale verwarming (cv) in mijn woning plaatsen?

Algemeen

Ja, vul het formulier Woningverbetering in. Het plaatsen van een cv-ketel is een verbetering van uw woning. Hierdoor stijgt de waarde van uw woning. Daarom voeren wij dan een huurverhoging door.

Let op: deze huurverhoging kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Heeft u een huurachterstand? Dan kunt u de cv-ketel aanvragen zodra de volledige achterstand is voldaan.

Hoe lang duurt het voor ik iets hoor over mijn woningverbetering?

Algemeen

Wanneer het formulier Woningverbetering volledig en juist is ingevuld, proberen wij uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen.