Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw huurprijs, het onderhoud of de servicekosten, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie is een onafhankelijke, onpartijdige commissie voor zowel huurders als verhuurders. Zij valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Voor meer informatie: www.huurcommissie.nl