Prestatieafspraken

Nester maakt samen met huurdersbelangenvereniging BRES elk jaar afspraken met gemeenten. In deze Prestatieafspraken Volkshuisvesting spreken we met elkaar af hoe we in de komende jaren te werk gaan bij de bouw van nieuwe woningen, renovatie, sloop en het bepalen van de huurprijzen. Wij hebben dit gedaan in gemeente Beesel, Roermond, Echt-Susteren, Leudal, Roerdalen en Maasgouw.

De prestatieafspraken krijgen steeds meer een sociaal karakter. Thema’s als ‘Wonen met zorg voor ouderen en bijzondere bewonersgroepen (statushouders, woonwagenbewoners) en woningaanpassing’ krijgen extra aandacht. Ook veiligheid komt aan de orde in de vorm van afspraken over de aanpak van geconstateerde hennepteelt en/of drugshandel.

Prestatieafspraken 2024

Prestatieafspraken gemeente Beesel
Prestatieafspraken gemeente Roermond
Prestatieafspraken gemeente Echt - Susteren
Prestatieafspraken gemeente Leudal

Prestatieafspraken 2023


Prestatieafspraken gemeente Beesel
Prestatieafspraken gemeente Roermond
Prestatieafspraken gemeente Echt - Susteren
Prestatieafspraken gemeente Leudal

Prestatieafspraken 2022

Prestatieafspraken gemeente Beesel
Prestatieafspraken gemeente Roermond
Prestatieafspraken gemeente Echt - Susteren
Prestatieafspraken gemeente Leudal

Prestatieafspraken 2021

Prestatieafspraken gemeente Beesel

Prestatieafspraken gemeente Roermond, deel 1 en deel 2

Prestatieafspraken gemeente Echt-Susteren

Prestatieafspraken gemeente Leudal

Prestatieafspraken gemeente Roerdalen

Prestatieafspraken gemeente Maasgouw, jaarschijf en meerjarig

 

Prestatieafspraken 2020

Prestatieafspraken gemeente Beesel

Prestatieafspraken gemeente Roermond

Prestatieafspraken gemeente Echt-Susteren

Prestatieafspraken gemeente Leudal

Prestatieafspraken gemeente Roerdalen

Prestatieafspraken gemeente Maasgouw

 

Prestatieafspraken 2019

Prestatieafspraken gemeente Beesel

Prestatieafspraken gemeente Roermond

Prestatieafspraken gemeente Echt-Susteren

Prestatieafspraken gemeente Leudal

Prestatieafspraken gemeente Roerdalen

Prestatieafspraken gemeente Maasgouw