Onze kwaliteit

Wij meten onze kwaliteit op verschillende manieren. 

KWH-Huurlabel

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector onderzoekt continu de dienstverlening van woningcorporaties. Onze huurders ontvangen vragenlijsten, bijvoorbeeld als ze een reparatiemelding hebben gedaan of net zijn verhuisd. KWH geeft een kwaliteitskeurmerk voor corporaties uit; het KWH-Huurlabel. De kwaliteitseisen zijn bijvoorbeeld: vriendelijkheid, geduld, duidelijkheid en aanspreekbaarheid. In maart 2021 hebben we het KWH-Huurlabel voor 2 jaar behaald. Lees meer over KWH.

Wilt u weten over uw persoonsgegevens bij KWH-onderzoek? Lees meer over uw persoonsgegevens bij het doen van KWH-onderzoek op de website van KWH.

Visitatie

De Woningwet schrijft voor dat iedere corporatie verplicht elke vier jaar een visitatietraject doorloopt. Op deze manier leggen we verantwoording af aan onze belanghebbenden en leren we over de zaken die beter kunnen.

In mei en juni 2020 werd WoonGoed 2-Duizend doorgelicht door een onafhankelijke commissie van experts van Raeflex. Hieronder vindt u het visitatierapport.

Visitatierapport WoonGoed 2-Duizend 2015 - 2020

Visitatierapport Woningstichting Domus 2014-2017

Visitatierapport WoonGoed 2-Duizend 2011-2014