Onze belanghouders

Wij werken niet alleen. Dat kunnen en willen wij ook niet. Samen met onze belanghouders komen we verder bij thema’s die wij belangrijk vinden. Zoals wonen, zorg en werken. 

Directe belanghouders

Denk aan: onze huurders, de wijkbewoners  en de gebruiker van maatschappelijk vastgoed zoals gemeenschapshuizen.

Dit zijn de mensen die gebruik maken van onze woningen en panden, of direct effect daarvan ondervinden. Wij zoeken verbinding met deze belanghouders. Daarom willen we goed zichtbaar en benaderbaar zijn in de wijken. 

Maatschappelijke belanghouders

Denk aan: overheid en Provincie Limburg.

Samen met onze belanghouders bepalen we onze visie op de samenleving en bekijken we welke rol we daarin kunnen en willen vervullen. 

 

Maatschappelijke partners

Denk aan: gemeenten, collega-corporaties en instellingen op het gebied van wonen-zorg-welzijn.

Deze partners richten zich, net als wij, op het invullen van de maatschappelijke agenda. Zo zorgen we samen voor voldoende woningen, een goede verdeling van woningen en aantrekkelijke, leefbare wijken. Ieder vanuit zijn eigen rol.