Goed bestuur

Nester is een onderneming met maatschappelijke doelstellingen. Daarom is het belangrijk dat wij goed maatschappelijk ondernemerschap laten zien. Wij houden ons aan de Governancecode die ontwikkeld is door Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. In deze Governancecode zijn normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing vastgelegd. Lees de Governancecode


Daarnaast houdt een Raad van Commissarissen toezicht op het bestuur van onze organisatie. Ook heeft zij een adviserende rol. Lees meer over de Raad van Commissarissen. 


Integriteit

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers integer en betrouwbaar te werk gaan. Daarom hanteren wij een integriteitscode. Van onze partners en belanghouders verwachten we ook dat ze zich aan deze code houden. Met het samengaan van WoonGoed 2-Duizend en Woningstichting Domus is de Integriteitscode opnieuw tegen het licht gehouden. Lees de Integriteitscode van Nester. 

 

Melden vermoeden van misstand

Medewerkers die een misstand vermoeden kunnen deze anoniem melden via de Regeling omgaan met melden vermoeden van misstand. In deze regeling hebben we ook vastgelegd hoe een medewerker veilig een misstand kan melden. Lees de Regeling melden vermoeden van misstand.

Beloning en prestatie

De beloning van de bestuurder en Raad van Commissarissen voldoet aan de wettelijke vereisten. Lees meer over ons beloningsbeleid en prestatiecriteria van de bestuurder.

 

Transparantie 

Wij informeren u graag over onze organisatie.