Maatwerk

Medisch maatwerk: u woont in gemeente Beesel

Heeft u door lichamelijke klachten een (andere) woning nodig? Nester biedt medisch maatwerk als de WMO van uw gemeente een verhuisadvies afgeeft. Of u vraagt bij ons medisch maatwerk aan. Wij sturen deze aanvraag dan door naar Argonaut. Zij geven ons onafhankelijk advies over uw situatie. Dit advies nemen wij over. Als Argonaut adviseert dat u wegens gezondheidsredenen snel moet verhuizen, dan krijgt u een urgentiestatus.

Een medische urgentiestatus aanvragen kost €60,-. Een voorwaarde voor medisch maatwerk is dat u op dit moment woont in ons werkgebied.  U hoeft nog geen huurder van ons te zijn.

Wilt u medisch maatwerk aanvragen? Maak dan een afspraak via ons algemene telefoonnummer: 077 - 476 77 77.

Medisch maatwerk: u woont in gemeente Roermond, Echt-Susteren of Leudal

Als u door lichamelijke klachten een (andere) woning nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen voor advies. Nester schat in en bepaalt of u in aanmerking komt voor maatwerk.

  1. Daar waar er overduidelijk sprake is van medische urgentie, stelt Nester zelf de medische urgentie vast.
  2. Bij twijfel over medische urgentie vindt er overleg plaats, met uw toestemming, tussen de betrokken medewerker van Nester en de WMO van de betreffende gemeente. U hoeft zelf niet met de WMO te bellen. Het is dus van belang dat de medewerker van Nester de situatie van u al goed in beeld brengt voordat deze de WMO-klantmanagers belt. In uitzonderlijke gevallen en in overleg kan het zijn dat de WMO-consulent besluit een keukentafelgesprek te plannen om de woonsituatie in kaart te brengen.
  3. De WMO beslist of u in aanmerking komt voor medische maatwerk en informeert u en Nester.

Sociaal maatwerk

In sommige situaties zoeken wij een maatwerkoplossing voor huisvesting. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Bij een scheiding kunt u mogelijk alleen onder bijzondere voorwaarden sociaal maatwerk krijgen. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77.

Veel gevraagd over Maatwerk

Hoe krijg ik medisch maatwerk? Ik woon in gemeente Beesel

Algemeen

Als u door lichamelijke klachten een (andere) woning nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen voor advies. Nester schat in en bepaalt of u in aanmerking komt voor maatwerk.

Wanneer dit het geval is, zullen we uw aanvraag doorsturen naar Argonaut. Zij geven ons onafhankelijk advies over uw situatie. Als Argonaut ons adviseert dat dat u wegens gezondheidsredenen snel moet verhuizen, krijgt u bij ons een voorrangsstatus.
Medisch maatwerk kan ook toegepast worden als de WMO van uw gemeente een verhuisadvies afgeeft.


Een medische urgentiestatus aanvragen kost €60,-. Een voorwaarde voor medisch maatwerk is dat u op dit moment woont in Gemeente Beesel. 

Hoe krijg ik sociaal maatwerk?

Algemeen

In sommige situaties zoeken wij een maatwerkoplossing voor huisvesting. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Een scheiding, en hieropvolgend een noodzaak om te verhuizen, is geen reden voor maatwerk. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77.

Ik krijg medisch maatwerk. Op welke woningen mag ik reageren?

Algemeen

Na het krijgen van de urgentiestatus mag u op alle woningen in ons woningaanbod reageren. Bij sommige woningen krijgt u voorrang. Dit staat in de advertentie vermeld: "mensen met een urgentieverklaring hebben voorrang”.

Wat is maatwerk?

Algemeen

Maatwerk is een voorrangspositie waarbij u meer kans op de hiervoor gelabelde woning dan andere woningzoekenden.

Als u in een persoonlijke of medische noodsituatie zit kunt u in sommige situaties onder voorwaarden maatwerk krijgen.

Er zijn 2 soorten maatwerk:

Medisch maatwerk. Wordt alleen verstrekt om medische reden

Sociaal maatwerk. Is een voorrangsstatus in uitzonderlijke situaties. We hebben geen sociale urgentie. Onder deze uitzonderlijke situaties valt o.a. huiselijk geweld. Een scheiding kan een reden zijn voor sociaal maatwerk. Neem hiervoor contact op. 

Psychische klachten zijn geen reden voor maatwerk.

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik voorrang heb gekregen?

Algemeen

Dit verschilt per situatie en is afhankelijk van vraag en aanbod.

Ik heb overlast van mijn buren. Kan ik sociaal maatwerk krijgen voor een andere woning?

Algemeen

Nee, dit is geen reden voor sociaal maatwerk.

Wat betaal ik voor het aanvragen van medisch maatwerk?

Algemeen

Afhankelijk in welke gemeente u woont, zijn er wel of geen kosten. U leest hier https://www.nester.nl/ik-zoek/ik-zoek-een-huurwoning/maatwerk/ meer over.

Ik ben zwanger. Kan ik sociaal maatwerk krijgen?

Algemeen

Nee, dit is geen reden voor sociaal maatwerk.

Ik heb maatwerk en ik heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Algemeen

Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Het kan zijn dat er meerdere reacties van kandidaten met maatwerk zijn of u voldoet niet aan de voorwaarden of voor deze woning geldt geen voorrangsregeling.

Ik kan mijn woning niet meer betalen. Kan ik sociaal maatwerk krijgen voor een goedkopere huurwoning?

Algemeen

Nee, dit is geen reden voor sociaal maatwerk.

Hoe krijg ik medisch maatwerk? Ik woon in gemeente Roermond, Echt-Susteren of Leudal.

Algemeen

Als u door lichamelijke klachten een (andere) woning nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen voor advies. Nester schat in en bepaalt of u in aanmerking komt voor maatwerk.

  • Als er overduidelijk sprake is van medische urgentie, stelt Nester zelf de medische urgentie vast.
  • Bij twijfel over medische urgentie vindt er overleg plaats, met uw toestemming, tussen de betrokken medewerker van Nester en de WMO van de betreffende gemeente. U hoeft zelf niet met de WMO te bellen. Het is dus van belang dat de medewerker van Nester de situatie van u al goed in beeld brengt voordat deze de WMO-klantmanagers belt. In uitzonderlijke gevallen en in overleg kan het zijn dat de WMO-consulent besluit een keukentafelgesprek te plannen om de woonsituatie in kaart te brengen.
  • De WMO beslist of u in aanmerking komt voor medisch maatwerk en informeert u en Nester.