Maatwerk

Medisch maatwerk: je woont in gemeente Beesel

Heb je door lichamelijke klachten een (andere) woning nodig? Nester biedt medisch maatwerk als de WMO van jouw gemeente een verhuisadvies afgeeft. Of je vraagt bij ons medisch maatwerk aan. Wij sturen deze aanvraag dan door naar Argonaut. Zij geven ons onafhankelijk advies over jouw situatie. Dit advies nemen wij over. Als Argonaut adviseert dat je wegens gezondheidsredenen snel moet verhuizen, dan krijg je een urgentiestatus.

Een medische urgentiestatus aanvragen kost €60,-. Een voorwaarde voor medisch maatwerk is dat je op dit moment woont in ons werkgebied.  Je hoeft nog geen huurder van ons te zijn.

Wil je medisch maatwerk aanvragen? Maak dan een afspraak via ons algemene telefoonnummer: 077 - 476 77 77.

Medisch maatwerk: je woont in gemeente Roermond, Echt-Susteren of Leudal

Als je door lichamelijke klachten een (andere) woning nodig heeft, kun je contact met ons opnemen voor advies. Nester schat in en bepaalt of je in aanmerking komt voor maatwerk.

  1. Daar waar er overduidelijk sprake is van medische urgentie, stelt Nester zelf de medische urgentie vast.
  2. Bij twijfel over medische urgentie vindt er overleg plaats, met jouw toestemming, tussen de betrokken medewerker van Nester en de WMO van de betreffende gemeente. Je hoeft zelf niet met de WMO te bellen. Het is dus van belang dat de medewerker van Nester de situatie van jou al goed in beeld brengt voordat deze de WMO-klantmanagers belt. In uitzonderlijke gevallen en in overleg kan het zijn dat de WMO-consulent besluit een keukentafelgesprek te plannen om de woonsituatie in kaart te brengen.
  3. De WMO bekijkt of je woning aangepast kan worden en informeert met jouw toestemming Nester hierover.

Sociaal maatwerk

In sommige situaties zoeken wij een maatwerkoplossing voor huisvesting. Bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Bij een scheiding kun je mogelijk alleen onder bijzondere voorwaarden sociaal maatwerk krijgen. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77.

Veel gevraagd over Maatwerk

Ik krijg medisch maatwerk. Op welke woningen mag ik reageren?

Algemeen

Na het krijgen van de urgentiestatus mag u op alle woningen in ons woningaanbod reageren. Bij sommige woningen krijgt u voorrang. Dit staat in de advertentie vermeld: "mensen met een urgentieverklaring hebben voorrang”. 

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik voorrang heb gekregen?

Algemeen

Dit verschilt per situatie en is afhankelijk van vraag en aanbod.

Ik heb overlast van mijn buren. Kan ik sociaal maatwerk krijgen voor een andere woning?

Algemeen

Nee, dit is geen reden voor sociaal maatwerk.

Ik ben zwanger. Kan ik sociaal maatwerk krijgen?

Algemeen

Nee, dit is geen reden voor sociaal maatwerk.

Ik heb maatwerk en ik heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Algemeen

Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Het kan zijn dat er meerdere reacties van kandidaten met maatwerk zijn of u voldoet niet aan de voorwaarden of voor deze woning geldt geen voorrangsregeling.

Ik kan mijn woning niet meer betalen. Kan ik sociaal maatwerk krijgen voor een goedkopere huurwoning?

Algemeen

Nee, dit is geen reden voor sociaal maatwerk.