Hoe werkt woningtoewijzing

Passend toewijzen: welke woning bij welk inkomen?

Huishoudens met een inkomen onder de grenzen voor passend toewijzen (€ 27.725 voor 1-persoonshuishoudens, € 27.225 voor 1-persoonsouderenhuishoudens, € 37.625 voor meerpersoonshuishoudens en € 36.675 voor meerpersoonsouderenhuishoudens) moeten sinds 1 januari 2016 in principe een woning toegewezen krijgen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (€ 650,43 voor 1- en 2-persoonshuishoudens en € 697,07 voor 3- en meerpersoonshuishoudens). Corporaties zijn daartoe verplicht in ten minste 95% van de gevallen. Ze hebben een marge van 5% voor uitzonderingssituaties.

Deze passendheidsnorm is onderdeel van de Woningwet die op 1 juli 2015 inging. De regels gelden voor nieuwe huurcontracten voor woningen met een huur tot en met € 879,66 (liberalisatiegrens).

Veel gevraagd over Hoe werkt woningtoewijzing

Ik heb een woning aangeboden gekregen en vraag me af wat de status hiervan is.

Algemeen

In Thuis in Limburg ziet u de status van de woning. Als u het aanbod heeft ontvangen, loopt het proces van toewijzen. Dit betekent nog niet dat u de woning mag huren. U ontvangt instructies/toelichting van de Woonmakelaar.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Dit betekent, dat als u op zoek bent naar een woning u niet in aanmerking komt voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.

Hoe werkt een groepsbezichtiging?

Algemeen

Bij elke advertentie staat het proces beschreven d.m.v. een icoontje bij de plattegronden.
Als er een groepsbezichtiging wordt ingepland dan worden de eerste aantal kandidaten uitgenodigd.


Deelnemen aan de bezichtiging:  Wilt u deelnemen aan deze groepsbezichtiging, geef dit dan aan via Thuis in Limburg. U kunt dit aangeven door op ‘ja, ik heb interesse’ te klikken via het kopje ‘aangeboden woningen’ in uw profiel. Een medewerker van Nester is tijdens de bezichtiging in de woning aanwezig.

Afmelden voor de bezichtiging: Kunt u niet bij de groepsbezichtiging aanwezig zijn? Laat dit dan vóór de afgesproken datum (staat in de mail) aan ons weten. U geeft dit aan door te klikken op ‘weigeren’ in uw profiel op Thuis in Limburg. Bent u zonder tegenbericht niet bij de bezichtiging, dan plaatsen wij een blokkade op uw inschrijving. Als gevolg van deze blokkade kunt u voor de duur van 1 maand niet reageren op vrijkomende woningen. 

Let op: alleen kandidaten (of eventueel gemachtigden) die aanwezig zijn bij de groepsbezichtiging komen in aanmerking voor een toewijzing. zie voor het hele toewijzingsproces onze folder "huren bij Nester op onze website Huren bij Nester

Na de bezichtiging: Interesse in de woning? Na de groepsbezichtiging kunt u dezelfde dag nog doorgeven of u interesse in de woning heeft. Dit doet u via de website www.thuisinlimburg.nl onder het kopje ‘mijn pagina’. Ontvangen wij geen reactie voordat de peiling sluit, dan komt u niet meer in aanmerking voor deze woning.

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Algemeen

Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Dit noemen wij verzamelinkomen. Het inkomen van kinderen telt nooit mee. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, inclusief uw kinderen, als u die heeft. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen.

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Dit betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs.

Ik heb geen inkomen, kan ik een woning huren?

Algemeen

Als u geen inkomen heeft is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om een woning te huren.

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

Algemeen

De regels voor passend toewijzen worden bepaald door de overheid.

Mijn inkomen is gestegen, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Een stijging van het inkomen kan van invloed zijn op de woning die u mag huren.

Mijn inkomen is gedaald, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Een daling van het inkomen kan van invloed zijn op de woning die u mag huren.

Heeft de grootte van mijn huishouden invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Ja, het aantal personen in uw huishouden is van invloed op de woning die u mag huren. Meer informatie over woningtoewijzing vind u via de link hoe werkt woningtoewijzing.

Wordt het inkomen van mijn partner meegeteld bij het verzamelinkomen?

Algemeen

Ja, het inkomen van een partner wordt meegerekend.

Wordt het inkomen van mijn thuiswonende kinderen opgeteld bij het verzamelinkomen?

Algemeen

Nee, het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Het aantal kinderen telt wel mee in de huishoudgrootte.

Ik wil graag iemand meenemen naar de bezichtiging, mag dat?

Algemeen

Het is toegestaan om iemand mee te nemen naar de groepsbezichtiging. Er zullen ook andere kandidaten aanwezig zijn die wellicht ook familie/vrienden bij zich hebben. Wanneer het te druk in de woning is, zullen we u vragen om buiten te wachten.

Op Thuis in Limburg sta ik voor twee woningen op nummer 1, wat betekent dit?

Algemeen

U kunt niet bij twee woningen op de eerste plek blijven staan. Na het sluiten van de advertentie kunt u maar één aanbod ontvangen; dit is de woning waar u als eerste op nummer 1 bent gekomen.
Blijft u bij 2 advertenties op de eerste plek staan en sluiten de advertenties, dan gaat de andere advertentie automatisch naar de 2e kandidaat. Maak dus op tijd een keuze voor welke woning u in aanmerking wilt komen

Ik wil de woning die ik bezichtigd heb nog een keer zien. Kan dat?

Algemeen

Dat is helaas niet mogelijk. Bij Nester werken wij vaak met groepsbezichtigingen. Dat wil zeggen dat er meerdere mensen worden uitgenodigd op een afgesproken dag/tijd waarop iedereen tegelijk de woning kan bekijken. Je hebt dan tot 09.00 uur de volgende dag de tijd om aan te geven of je de woning wilt accepteren.. Het is in de tussentijd niet mogelijk om nogmaals te gaan kijken naar de woning. Wil je nog iets weten over de woning, neem dan telefonisch contact met ons op.