Overlast melden

Overlast is vervelend. Probeer er samen met uw buren uit te komen. Ga in gesprek vóór uw ergernis te groot wordt. Misschien zijn uw buren zich er helemaal niet van bewust dat u last van hen heeft. Lukt dat niet? Maak er dan hieronder melding van. Bij ernstige overlast of vervuiling, bedreigingen, intimidaties of geweld is het verstandig om ook aangifte te doen bij de politie via 0900 - 8844. In de folder Overlast geven we u adviezen hoe u overlast kunt voorkomen of oplossen.

Wilt u toch een melding maken? Dat kan via dit formulier!
Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Veel gevraagd over Overlast melden

Ik ervaar (geluids)overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wij vragen u altijd het bespreekbaar te maken bij diegene waarvan u overlast ervaart.

Wat doen jullie nadat ik overlast heb gemeld?

Algemeen

Een medewerker van Nester neemt contact met u op.

Er ligt veel afval of grofvuil in de buurt van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

U kunt dit melden bij uw gemeente of bij Nester als het afval op grond van Nester ligt.

Ik woon in een koopwoning en ik ervaar overlast van een huurder van jullie. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Ja, ook u kunt overlast bij Nester melden via 077 - 476 77 77, echter wij vragen u altijd om het eerst zelf bespreekbaar te maken bij uw buren/buurtgenoot.

Ik maak me zorgen om één van mijn buurtbewoners. Kan ik dit bij jullie melden?

Algemeen

U kunt dit melden bij Nester. Wj zullen uw zorgen dan mogelijk met een andere instantie delen.

Ik woon in een huurwoning van Nester en ik ervaar overlast van mijn buren in een koopwoning. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Dat kan, Nester kan bijvoorbeeld buurtbemiddeling inschakelen.

Mag ik overlast anoniem melden?

Algemeen

Anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling.

Ik merk dat mijn buren (onterecht) overlast van mij ervaren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Sta open voor hetgeen wat uw buren of omwonenden aangeven. Ga in gesprek met hen en bepaal samen hoe u de overlast kan voorkomen of terugdringen.
Samen duidelijke afspraken maken is erg belangrijk. Ook u kunt buurtbemiddeling inschakelen om op een goede manier met elkaar in gesprek te gaan.

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken in een woning?

Algemeen

Dan kan een procedure gestart worden om de huurovereenkomst te ontbinden.

Ik heb de geluidsoverlast met mijn buren besproken maar de situatie is niet verbeterd. Kunnen jullie helpen?

Algemeen

Overlast kunt u bij ons melden via het formulier Overlast melden

Ik denk dat er hennepkwekerij in een woning in mijn buurt zit. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt dit melden bij "Meld Misdaad Anoniem 0800-7000"

In de algemene ruimte van mijn complex wordt rommel en rotzooi gedumpt door mijn medebewoners. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt eerst zelf deze bewoner(s) er op aanspreken. Alle bewoners van dit complex zijn verantwoordelijk voor het schoon en mooi houden van dit complex. Lukt dit niet of helpt het niet, neem dan contact op met Nester of spreek één van onze buurtbeheerders hier op aan.

Er zit graffiti op de muren van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

U kunt dit melden bij Nester en de politie.

Ik heb last van ongedierte. Wat kan ik doen tegen ongedierteoverlast veroorzaakt door de buren?

Algemeen

Als u overlast ondervindt van ongedierte wat veroorzaakt wordt door uw buurtgenoten, kunt u dat bij ons melden. Onze collega’s van de afdeling Leefbaarheid nemen dit dan in behandeling.

Wat doet Nester aan overlast door drugsgebruik?

Algemeen

Drugsgebruik buiten de woning (dus in of rondom het complex), moet u altijd eerst melden bij de politie. Daarna moet u dit bij Nester aangeven. We gaan dan met u in gesprek over de overlast en proberen te achterhalen waar de overlast vandaan komt of hoe hij ontstaat. Blijft de overlast bestaan dan kijken we ook of we fysieke maatregelen kunnen treffen.


Wanneer het drugsgebruik plaatsvindt in of vanuit een woning dan meldt u de overlast bij ons. We nemen contact met u op en waarschijnlijk ook met de gebruiker en overlastveroorzaker. Het gebruik van (soft)drugs kunnen we helaas niet tegenhouden en het gebruik alleen is geen overlast.
Bij criminele activiteiten zoals handel in drugs of kweken van drugs is het ook van belang de politie in te schakelen.

De ingang van mijn woning/ complex wordt versperd, wat moet ik doen?

Algemeen

Wanneer bekend is wie de ingang versperd dan kunt u zelf de veroorzaker aanspreken. Mocht de veroorzaker niet bekend zijn of niet thuis en kunt u zelf de spullen aan de kant zetten, doe dat dan gerust.
Meld het bij de huismeester of wijkbeheerder, mochten de spullen blijven staan dan worden ze op kosten van veroorzaker door Nester verwijderd. Waar mogelijk spreken we de eigenaar van de spullen aan.
Wordt de openbare weg (trottoir, weg of parkeervak) geblokkeerd dan moet de gemeente gebeld worden.

De bestrating, stoep of het pad naar mijn complex is glad, vies of besneeuwd. Kan Nester dit oplossen?

Algemeen

Neem contact op met een van onze medewerkers via 077 - 476 77 77 of wonen@nester.nl. Wij gaan kijken of het probleem door ons op te lossen is. 

Ik heb overlast van (honden)poep rondom mijn woning/complex. Wat doet Nester hieraan?

Algemeen

Als we niet weten wie de overlast veroorzaakt, dan zal Nester wanneer dit nodig is opruimen of reinigen. Weet u of Nester wel wie de overlast veroorzaakt, dan kunt u of Nester deze persoon hierop aanspreken. Blijft de overlast bestaan en is het nodig om een woning of complex te reinigen, dan verhalen wij de kosten op de bewoner of eigenaar van het huisdier.