Woningverbetering door Nester

Heeft u wensen om uw woning te verbeteren? Bijvoorbeeld een toilet in de badkamer, een radiator in de toiletruimte of mechanische ventilatie. Dit kunt u bij ons aanvragen. Door dit soort verbeteringen stijgt de waarde van uw woning. Daarom gaat u dan meer huur betalen. 

Wilt u woningverbetering aanvragen? 

Vul het formulier Woningverbetering in. U krijgt binnen 8 weken reactie op uw aanvraag. In deze reactie geven wij aan of de woningverbetering mogelijk is en welke huurverhoging u hierbij kunt verwachten. Gaat u akkoord? Dan worden de werkzaamheden ingepland en uitgevoerd. De huurverhoging gaat in als de werkzaamheden klaar zijn.
Let op: het aanvragen van spouwmuurisolatie is niet mogelijk i.v.m. de wet Natuurbescherming. 

Heeft u een huurachterstand? Dan kunt u een woningverbetering aanvragen als de volledige achterstand is ingelopen.

Veel gevraagd over Woningverbetering door Nester

Kunnen jullie een woningverbetering voor mij uitvoeren?

Algemeen

Dit is afhankelijk van de aard van de woningverbetering. U kunt dit aanvragen via het formulier Woningverbetering.

Hoe kan ik een Wmo-aanpassing in mijn woning aanvragen?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket van uw gemeente.

Hoe lang duurt het voor ik iets hoor over mijn woningverbetering?

Algemeen

Wanneer het formulier Woningverbetering volledig en juist is ingevuld, proberen wij uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. 

Kunnen jullie centrale verwarming (cv) in mijn woning plaatsen?

Algemeen

Ja, vul het formulier Woningverbetering in. Het plaatsen van een cv-ketel is een verbetering van uw woning. Hierdoor stijgt de waarde van uw woning. Daarom voeren wij dan een huurverhoging door.

Let op: deze huurverhoging kan gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Heeft u een huurachterstand? Dan kunt u de cv-ketel aanvragen zodra de volledige achterstand is voldaan.

Welke aanpassingen of hulpmiddelen vallen onder de Wmo?

Algemeen

U kunt bij een Wmo-aanpassing denken aan het aanbrengen van een traplift, het aanpassen van uw badkamer, het aanbrengen van drempels en het aanpassen van bestrating.

Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

Keurt de gemeente uw aanvraag goed, dan krijgen wij opdracht voor de uitvoering hiervan.

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de Wmo-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning vergoedt een Wmo-aanpassing voor een deel of helemaal. Het kan dus zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Vraag dit na bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Is het mogelijk een tweede toilet op de badkamer te plaatsen?

Algemeen

Voor het plaatsen van een tweede toilet zijn twee mogelijkheden:


• Dit kan als woningverbetering inclusief huurverhoging door Nester worden uitgevoerd, alléén als de aansluiting al aanwezig is.
• Dit kan als woningverbetering uitgevoerd worden bij vraaggestuurd onderhoud (zie optie website “nieuwe keuken, toilet en badkamer”) met een huurverhoging mits het technisch kan en er voldoende ruimte is. Vaak is dit in combinatie met het vergroten van de bestaande badkamer of het verplaatsen van de badkamer naar een 4e slaapkamer. 

Wat houdt de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in?

Algemeen

De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een traplift in uw woning, het plaatsen van drempels of het aanpassen van uw badkamer.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor zo'n aanpassing?

Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Wij spelen in principe geen rol bij uw aanvraag. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Keurt de gemeente de aanvraag goed? Dan krijgen wij opdracht om de aanpassing uit te voeren. Mocht u beperkt zijn in zien en horen, dan gaat hier vaak de ziektekostenverzekering over.

Ga ik extra huur betalen als jullie een woningverbetering hebben uitgevoerd?

Algemeen

Een woningverbetering brengt in de meeste gevallen een huurverhoging met zich mee. Wij informeren u hier altijd van tevoren over.

Bent u niet akkoord met de huurverhoging? Dan voeren wij de verbetering ook niet door.

Bent u wel akkoord? Dan gaat de huurverhoging in als de werkzaamheden klaar zijn. 

Ik wil graag dubbelglas in mijn woning. Waar kan ik dat aanvragen?

Algemeen

De komende jaren gaan we ons woningbezit verduurzamen, hieronder valt ook het plaatsen van dubbel glas (isolatieglas). Mogelijk komen wij op termijn bij u langs. Is dit niet het geval? Dan kunt u via onze website het formulier Woningverbetering indienen. Dit voeren wij tegen een huurverhoging uit.

Welke woningverbeteringen voeren jullie uit?

Algemeen

De meest voorkomende woningverbeteringen zijn:

  • Complete cv installatie aanbrengen
  • Het plaatsen van zonnepanelen
  • Of isolerende beglazing aanbrengen.

Let op: Het aanbrengen van spouwmuurisolatie is in verband met de wetgeving niet mogelijk.

Staat uw eventuele aanvraag er niet bij?
U kunt dan het (lege) vakje “anders” aanvinken op het aanvraagformulier en verder toelichten. 

Ik wil elektrisch koken maar er is geen aansluiting. Is dit alsnog mogelijk?

Algemeen

Dat kan, als de woning hiervoor geschikt is. U heeft hiervoor een Perilex-aansluiting nodig. Dat kunt u aanvragen via het formulier  woningverbetering.  Het kan zijn dat voor deze woningverbetering een (kleine) huurverhoging wordt berekend.  

Het is niet toegestaan zelf een Perilex aansluiting te realiseren in de woning. Neem gerust contact met ons op.