Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Veel gevraagd over Asbest

Wanneer verwijderen jullie asbest uit mijn woning?

Wij verwijderen zoveel mogelijk asbest die in woningen aanwezig is. Asbest die direct gevaar oplevert voor de gezondheid, is al verwijderd. Asbest dat niet direct gevaar oplevert voor de gezondheid, verwijderen we tijdens het onderhoud van de woningen als we in die ruimten aan de slag gaan. Verwijder nooit zelf asbest. Ook als u dit in het verleden zelf aangebracht hebt. Wij verwijderen de asbest om besmetting te voorkomen.

Moet ik het bij jullie melden als ik asbest in mijn woning zie?

Ja, laat het ons weten. Ga nooit hakken, breken, zagen, boren of andere (mechanische) bewerkingen doen in asbesthoudende materialen. Zo voorkomt u dat asbestvezels zich verspreiden.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor diverse soorten mineralen die uit fijne vezels bestaan. Deze mineralen kun je grofweg indelen in 2 varianten qua structuur: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

Wat is hechtgebonden asbest?

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed vast in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten dak bergingen of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen en vinyltegels in hallen van woningen. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen gebouwd voor 1994.

Hoe ga ik veilig om met asbest in mijn woning?

Verwijder het asbest niet zelf. Gaat u klussen op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst advies. Ga nooit hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerkingen doen in asbesthoudende materialen. Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neem altijd contact met ons op via 077 - 476 77 77 als u asbest wilt laten verwijderen.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking en trillingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest: spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke, brandwerende plaat en vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag.

Waar in mijn woning kan asbest zitten?

Woningen ouder dan 1994 kunnen op diverse plekken asbest bevatten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan vensterbanken, vloerzeilen, geisers, gaskachel, gevels en dakbeschot.