Woningruil

Net als bij de meeste andere woningcorporaties kunt u bij Nester een aanvraag indienen voor woningruil. Rechts op de pagina kunt u het formulier Woningruil downloaden. 

Bij een woningruil gaat u zelf op zoek naar een geschikte ruilpartner. Indien u persoonlijk geen passende ruilpartner kunt vinden, kunt u de website www.woningruil.nl raadplegen. Op deze website bieden mensen die bij allerlei verschillende woningcorporaties huren hun woning aan voor ruil. U kunt advertenties van anderen bekijken en uw eigen woning in een advertentie te ruil aanbieden.

U mag ruilen met huurders van Nester, maar ook met huurders van andere corporaties. Wanneer u een geschikte ruilpartner heeft, kunt u samen het aanvraagformulier invullen en de benodigde documenten verzamelen. Wanneer u het formulier volledig ingevuld, door beide partijen ondertekend en met de juiste documenten inlevert (per post of per mail), ontvangt u binnen twee weken reactie op uw aanvraag. Wanneer alle documenten in orde zijn, worden de kennismakingsgesprekken op het kantoor van Nester in Reuver ingepland.

Naast het volledig ingevulde en door beide partijen ondertekende formulier, dient u ook onderstaande zaken in te leveren bij Nester.

  • Uittreksel van de Basisregistratie Personen van de gemeente. Deze uitdraai van de adreshistorie is op te vragen bij uw gemeente en mag bij een ongewijzigde woonsituatie maximaal 6 maanden oud zijn.
  • Inkomensverklaringen. Deze verklaring is te downloaden via Mijn Belastingdienst. Een andere optie is om het formulier aan te vragen bij de Belastingdienst via het telefoonnummer 0800 0543;
  • Positieve verhuurdersverklaring ingevuld door de huidige verhuurder (dit is uiteraard niet nodig als u al huurder bent van Nester en naar een andere woning van ons wil verhuizen);
  • Indien van toepassing een door de bewindvoerder afgegeven schriftelijke akkoordverklaring voor verhuizing inclusief beschikking van de rechtbank.

Veel gevraagd over Woningruil

Hoe kan ik woningruil aanvragen?

Door het volledig invullen en indienen van een (door beide partijen) ondertekend Aanvraagformulier woningruil in te vullen. Dat vindt u terug op de pagina Woningruil. Hierbij dient u tevens een aantal andere stukken bij te voegen. Informatie hierover kunt u terugvinden op onze website.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Enkele voorwaarden zijn:

  • Huishoudgrootte moet passend zijn voor de woning.
  • Inkomen moet passend zijn.
  • Beiden ruilpartners mogen geen huurachterstand hebben.
  • Beiden ruilpartners moeten ingeschreven staan bij www.thuisinlimburg.nl (inschrijftijd is echter hier niet van belang)
  • De woning moet niet aangemerkt zijn voor verkoop of sloop.

Ik wil graag met iemand ruilen van woning. Kan dat?

Ja , dat kan. U moet echter zelf op zoek gaan naar een geschikte ruilpartner.

Wat gebeurt er met de huurprijs van de woning bij woningruil?

De huurprijs van een woning blijft niet gelijk. Deze wordt aangepast naar de huurprijs zoals die voor dat jaar geldt. Bijv. als de woning 20 jaar is bewoond, dan wordt deze bij woningruil omhoog getrokken naar de streefhuur (huurbeleid) van het jaar waarin geruild wordt.

Hoe lang moet ik de woning na woningruil blijven huren?

Opzegtermijn is minimaal 1 maand.

Met hoeveel huurders mag ik een woningruil aangaan?

Nester hanteert een maximum van 2 huurders van Nester bij woningruil. Helaas is het niet mogelijk om met drie of meer huurders van Nester onderling gaan ruilen. .
Wilt u ruilen met meerdere partijen en andere corporaties, neem contact op met de corporaties welke regels er gelden.