Medehuurderschap en inwoning

Inwoning

Als er iemand bij u in huis komt wonen, heeft u daarvoor toestemming nodig van Nester. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen. Nadat u de toestemming heeft gekregen, moet degene die bij u in huis komt wonen zich inschrijven bij de gemeente op uw adres. Deze inwonende persoon wordt niet bijgeschreven op het huurcontract en heeft niet dezelfde rechten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder verhuist of overlijdt, kan degene die inwoont niet in de woning blijven wonen. Ga naar het formulier inwoning.

Medehuurderschap

Als u samenwoont is medehuurderschap mogelijk. De medehuurder en hoofdhuurder hebben dezelfde rechten en plichten. Als de hoofdhuurder verhuist, dan kan de medehuurder hoofdhuurder worden. Als één van de huurders overlijdt, dan wordt de andere huurder automatisch de hoofdhuurder.

Er gelden wel enkele voorwaarden. U mag bijvoorbeeld niet van plan zijn om op korte termijn zelf te vertrekken met de bedoeling om uw medehuurder, hoofdhuurder te laten worden. Via dit formulier kunt u een medehuurder inschrijven.

Inwonende kinderen?

Uw inwonende kinderen kunnen  geen medehuurderschap aanvragen.
Blijft een inwonend kind na het overlijden van de ouders achter in de woning? Neem dan contact met ons op. 

Mantelzorg

Soms is het mogelijk om op basis van het verlenen van mantelzorg in aanmerking te komen voor het medehuurderschap. Onze medewerkers van de afdeling Wonen kunnen u hierover informeren. 

Veel gevraagd over Medehuurderschap en inwoning

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Ja, wanneer u wilt gaan samenwonen dan moet u voor hem/haar een "aanvraag tot inwoning" indienen. Uw nieuwe huisgenoot wordt dan uw medebewoner echter geen medehuurder.

Ik ga samenwonen en ik wil dat mijn partner ook op de huurovereenkomst komt. Kan dat?

Algemeen

Ja, dat kan. Uw partner dient echter tenminste 2 jaar woonachtig te zijn op uw adres voordat medehuurderschap kan worden aangevraagd en uw partner op het huurcontract kan worden bijgeschreven. Bij de aanvraag voor medehuurderschap dient u diverse documenten aan te leveren. Informatie hierover kunt u terugvinden op het aanvraagformulier. 

Wanneer u en uw partner trouwen of geregistreerd partnerschap hebben kan uw partner op het huurcontract worden bijgeschreven. U dient dit wel aan ons schriftelijk door te geven via hetzelfde aanvraagformulier. 

Ik ga samenwonen. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de huur?

Algemeen

Nee, samenwonen heeft geen gevolgen voor de huurprijs. Samenwonen kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele huurtoeslag. De belastingdienst baseert de hoogte van de huurtoeslag op alle inkomens onder 1 dak. Informatie hierover kunt u opvragen bij de belastingdienst.

Ik wil mijn kind inschrijven als medehuurder. Kan dit?

Algemeen

 Voor inwonende kinderen is dit niet altijd mogelijk. Neem hiervoor contact met op ons via wonen@nester.nl

Ik wil inwoning aanvragen voor mijn kind, die terug thuis komt wonen. Kan dat?

Algemeen

Inwoning kunt u aanvragen via onze website. Bij de rubriek “inwoning” vindt u een formulier dat u online kunt invullen. U kunt het formulier ook uitprinten, invullen en naar ons terug sturen naar ons wonen@nester.nl


De aanvraag tot inwoning wordt alleen in behandeling genomen als wij uw aanvraagformulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde documenten hebben ontvangen. U ontvangt van ons schriftelijk antwoord.

Wie is de hoofdhuurder van onze woning?

Algemeen

Als u getrouwd bent met uw partner, dan bent u beiden hoofdhuurder. Bent u niet getrouwd, maar heeft u een geregistreerd partnerschap, ook dan bent u beiden hoofdhuurder. Is beiden niet het geval, neem dan telefonisch contact met ons op voor antwoord op uw vraag. u kunt ons bereiken via 077 - 476 77 77.

Inwonende huurder gaat verhuizen. Moet ik dit doorgeven aan Nester?

Algemeen

Wij ontvangen graag een melding wanneer iemand niet meer bij je inwoont. Je kunt hiervoorhet formulier Einde Inwoning invullen.
Omdat deze persoon geen medehuurder was, hoeft er niks aangepast te worden op het contract. 

Ik wil iemand/een gezin in nood tijdelijk opvangen in mijn woning. Mag dat?

Algemeen

Als iemand (tijdelijk) bij u komt inwonen, moet u hiervoor toestemming vragen bij ons via het formulier. Dit kan online of u print het formulier uit en stuurt ons dit ingevuld en voorzien van het BRP met woonverleden en een verhuurdersverklaring (indien van toepassing) van degene waarvoor inwoning wordt aangevraagd. U krijgt van ons een schriftelijk antwoord.

Keuren wij de inwoning goed, denk er dan aan, dat de inwoner(s) zich bij de gemeente op het nieuwe adres moet inschrijven. Vergeet niet, dat een extra inwoner gevolgen kan hebben voor eventuele toeslagen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de belastingdienst.