Machtiging contactpersoon

In sommige gevallen kan het voor de hoofdhuurder van een woning prettig zijn om een ander persoon te machtigen om namens hem of haar contact met Nester te hebben. Denk bijvoorbeeld aan een hoofdhuurder op leeftijd die hulp krijgt van zijn zoon of dochter om afspraken met ons te maken. In zo'n geval moeten wij er natuurlijk wel van op de hoogte zijn dat deze persoon met toestemming van de hoofdhuurder communiceert. 

Wilt u de machtiging van een contactpersoon beëindigen, dan kan dat ook. Zie de formulieren in de zijbalk.