Klacht

Gelukkig gaat het vaak goed tussen Nester en haar huurders. Zijn er toch problemen, dan wordt geprobeerd dit in goed overleg met de medewerkers op te lossen. Hoe goed wij het ook willen doen, het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld. Dit willen wij dan graag van u horen. Samen proberen wij dan tot een oplossing te komen. Meld u klacht bij ons door het invullen van het formulier klacht melden.

Geschillencommissie

Handelen wij uw klacht niet naar tevredenheid af? Dan kunt u terecht bij de Regionale Geschillencommissie. De Regionale Geschillencommissie heeft hier een standaard formulier voor. Dit formulier kunt u hier downloaden. U kunt het ingevulde formulier schriftelijk indienen of via info@rgnml.nl.

Als de klachtenafhandeling door Nester, na advies van de Regionale Geschillencommissie, ook niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u met het geschil terecht bij de Huurcommissie via www.huurcommissie.nl.