Huurdersbelangen

Onder het motto van Huurdersbelangenvereniging (HBV) Bres: "Samen staan we sterk" nodigen wij u uit om lid te worden van de HBV. Op deze manier kunt u meepraten over zaken die u belangrijk vindt in uw buurt en woonomgeving. De HBV kan uw belangen behartigen en vervolgens samen met Nester goede afspraken maken.

Wie is HBV BRES?

In 2008 zijn de drie huurdersbelangenverenigingen binnen ons werkgebied gefuseerd naar één huurdersbelangenvereniging:  HBV BRES.

Wie zit in het bestuur?

  • Corrie Saam: voorzitter & secretaris, bestuurslid, beleidsmedewerker

  • Angélique Vonk: penningmeester

  • Bruno Schmitz: klachtencoördinator, bestuurslid

  • Jan Cuypers: klachtencoördinator, bestuurslid

  • Baer Geerlings: bestuurslid

  • Wim de Groot: bestuurslid, beleidsmedewerker

  • Jos Haasen: beleidsmedewerker, bestuurslid, 2e penningmeester

Contactinformatie

  • HBV BRES Nopperhof 6, 6071 WB Swalmen
  • Telefoon: 06 10 45 28 77
  • E-mail: info@hbvbres.nl

Veel gevraagd over Huurdersbelangen

Kan ik me aanmelden als lid van de huurdersbelangenvereniging?

Algemeen

Elke huurder van een sociale huurwoning kan lid worden van onze huurdersbelangenvereniging BRES. Zie de website www.hbvbres.nl. Op deze manier kan meegepraat worden over zaken die u belangrijk vindt in uw buurt en woonomgeving.

Wat doet een huurdersbelangenvereniging?

Algemeen

Een HBV behartigt de belangen van alle huurders en maakt vervolgens met Nester goede afspraken. Dit doen ze onder meer door overleg te plegen op het gebied van beleid, ontwikkeling, klachtafhandeling en huurprijzen. De HBV is ook betrokken bij het maken van de prestatieafspraken. (Woningcorporaties maken periodiek afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen). De HBV is dus een belangrijke samenwerkingspartner voor Nester.

Voor welke zaken kan ik als huurder bij de huurdersbelangenvereniging terecht?

Algemeen

De huurdersbelangenvereniging kan begeleiden bij het oplossen van klachten, informatie geven over een wijk of complex en advies geven, ook kunt u input geven voor gespreksonderwerpen waarover de HBV met Nester in gesprek gaat.

Hoe kom ik in contact met de huurdersbelangenvereniging?

Algemeen

Neem een kijkje op de website www.hbvbres.nl. Op deze website staan de contactgegevens vermeld en is meer informatie beschikbaar.

Wat is een huurdersbelangenvereniging?

Algemeen

Een huurdersbelangenvereniging (HBV) is een vertegenwoordiging van de huurders van een woningcorporatie en bestaat dus ook uit huurders. Het is een onafhankelijke organisatie die alle huurders in het werkgebied van Nester vertegenwoordigt. De HBV van Nester heet Huurdersbelangenvereniging BRES en alle bestuursleden zijn ook huurders en daarmee direct betrokken.

Hoe zorgen jullie ervoor dat ik als huurder betrokken word bij jullie beleid?

Algemeen

De huurdersbelangenvereniging is hierin een belangrijke partner. Zij vertegenwoordigen de huurder en op die manier kan je mening of voorstel meegenomen worden richting het beleid van Nester.

Hoe vaak overlegt een huurdersbelangenvereniging met bewoners?

Algemeen

Sowieso is er één keer per jaar een jaarvergadering voor leden en de HBV bepaalt zelf of en hoe vaak een overleg met bewoners plaatsvindt. Ook worden er vaker themabijeenkomsten georganiseerd.

Hoe vaak overlegt een huurdersbelangenvereniging met jullie?

Algemeen

Jaarlijks vindt er vier keer een overleg plaats tussen de bestuurder van Nester en de HBV. Beleidszaken of ontwikkelingszaken worden maandelijks besproken, de HBV heeft in deze zaken informatie, agendering, advies- of instemmingsrecht.

Wij willen graag een bewonersbijeenkomst in ons complex. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Nester regelt graag - samen met de bewoners - een bewonersbijeenkomst.

Hoe?

Woon je in een straat? Je verzamelt zelf buren die ook een overleg willen en vraag schriftelijk (of per mail) de bijeenkomst aan. Onder vermelding van de namen van de buren, de wijk waar je woont en de vragen die je wilt bespreken.

Woon je in een complex met een bewonersgroep?: Vraag bij de bewonersgroep of er een bewonersbijeenkomst gepland kan worden. Zij hebben hierin de leiding. 

Woon je in een complex zonder bewonersgroep? Je verzamelt zelf buren die ook een overleg willen en vraag schriftelijk (of per e-mail) de bijeenkomst aan. Onder vermelding van de namen van de buren, de wijk waar je woont en de vragen die je wilt bespreken. 

Na ontvangst van jouw aanvraag neemt iemand van team leefbaarheid contact met je op.

Hier vindt je onze contactgegevens.

Een andere bewoner uit mijn complex wil iets aanpassen in de algemene ruimte. Wat kan ik doen?

Algemeen

Een aanpassing in een algemene ruimte wordt alleen uitgevoerd na overleg met Nester. Wij bekijken of deze aanpassing voldoet aan enkele eisen. Heb je hier vragen over of een bezwaar over de aanpassing? Neem contact met ons op via het telefoonnummer 077 - 476 77 77.