Servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een bedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. 
In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Veel gevraagd over Servicekosten

Wat valt er precies onder servicekosten?

Algemeen

Servicekosten zijn de kosten die wij maken voor een aantal algemene diensten en voorzieningen in uw woongebouw. Denk aan schoonmaak, elektra in de algemene ruimtes, groenvoorziening.

Deze servicekosten komen bovenop de kale huurprijs. U betaalt elke maand een voorschot op de servicekosten.

Jaarlijks rekenen we uit hoe hoog de servicekosten daadwerkelijk waren in de periode van 1 januari tot en met 31 december. We weten dan of uw betaalde voorschot te hoog of juist te laag was. Zijn de kosten lager dan verwacht? Dan krijgt u geld terug. Vallen de kosten juist hoger uit? Dan betaalt u het verschil aan ons terug.

Moet ik zelf de meterstand doorgeven aan de energieleverancier?

Algemeen

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van uw gas, elektra en waterlevering. Ook moet u zelf de standen van deze drie meters doorgeven. U kunt zelf de leveranciers kiezen. In enkele gevallen doet Nester dit voor u. Twijfelt u, neem dan contact op met een van onze medewerkers via 077 - 476 77 77 of wonen@nester.nl.

Ik moet voor de afrekening servicekosten bijbetalen of ik krijg geld terug van Nester, hoe gaat dit in zijn werk?

Algemeen

Als u geld terug krijgt dan maken wij dit binnen 4 weken over naar het bij ons bekende bankrekeningnummer. Als er bij ons geen rekeningnummer bekend is staat dit aangegeven op uw afrekening. Geef dan schriftelijk het bankrekeningnummer door waar Nester het bedrag op kan overmaken. Moet u nog bijbetalen, dan verzoeken wij u om het bedrag binnen 4 weken over te maken op het rekeningnummer dat staat vermeld op uw afrekening. Eventueel kunt u met ons contact opnemen voor het treffen van een betalingsregeling.

Ontvang ik jaarlijkse een afrekening voor servicekosten?

Algemeen

Ja, één keer per jaar worden de servicekosten afgerekend.

Hoe wordt de afrekening van de servicekosten berekend?

Algemeen

Servicekosten zijn de kosten die wij maken voor een aantal algemene diensten en voorzieningen in uw woongebouw. Denk aan onder andere schoonmaak, elektra in de algemene ruimtes en groenvoorziening. Deze servicekosten komen bovenop de kale huurprijs. U betaalt elke maand een voorschot op de servicekosten. Jaarlijks rekenen we uit hoe hoog de servicekosten daadwerkelijk waren in de periode van 1 januari tot en met 31 december. We weten dan of uw betaalde voorschot te hoog of juist te laag was. Zijn de kosten lager dan verwacht? Dan krijgt u geld terug. Vallen de kosten juist hoger uit? Dan betaalt u het verschil aan ons terug. Twijfelt u of de afrekening correct is opgezet, dan kunt u contact opnemen met medewerkers van de afdeling huuradministratie. Neem hiervoor contact op met Nester via 077 - 476 77 77.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem contact met ons op. Wij kijken het graag voor u na.

Hoe betaal ik de servicekosten?

Algemeen

Het voorschot wordt maandelijks met de lopende huur betaald. Na het einde van het jaar wordt de afrekening van de servicekosten gemaakt. 

Wanneer is de afrekening servicekosten?

Algemeen

De afrekening van de servicekosten vindt plaats in het eerste half jaar NA het jaar waar de afrekening betrekking op heeft. Zo vindt de afrekening van 2022 plaats vóór 1-7-2023, ook als de huurovereenkomst gedurende 2022 beëindigd is. De afrekening kan namelijk pas opgezet worden als alle kosten van het hele jaar bekend zijn. U betaalt alleen voor de periode dat u de woning huurde.

Kunnen jullie de servicekosten verhogen?

Algemeen

Ja, wij kunnen het voorschotbedrag servicekosten jaarlijks aanpassen. Dat doen we alleen als we verwachten dat de kosten van voorzieningen en diensten hoger of lager uitvallen.

Waar vind ik de servicekosten waar ik voor betaal?

Algemeen

U kunt een huurspecificatie aanvragen via wonen@nester.nl. Hierop ziet u precies wat u betaalt.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

Algemeen

De servicekosten tellen gedeeltelijk mee voor de huurtoeslag. Informatie hierover kunt u vinden op www.toeslagen.nl

Waar is mijn voorschotbedrag voor stookkosten op gebaseerd?

Algemeen

Het voorschotbedrag wordt ingeschat op basis van de stookkosten van het afgelopen jaar.

Op welke manier worden stookkosten in rekening gebracht?

Algemeen

Het voorschotbedrag wordt als servicekosten in de huur meegenomen.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem hierover contact op met een van onze medewerkers via 077 - 476 77 77 of via wonen@nester.nl. We gaan graag met u in gesprek over een oplossing. 

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Ja, hiervoor kunt u een betalingsregeling afsluiten. Neem contact met ons op.

Kan ik mijn voorschotbedrag voor stookkosten aanpassen?

Algemeen

Maandelijks betaalt u een voorschot voor de stookkosten. De voorschotten mogen één keer per jaar, op basis van de afrekening stookkosten, worden aangepast. U kunt bij het externe bedrijf dat de afrekening opstelt terecht voor vragen over uw voorschotbedrag.

Wat kan ik doen om mijn stookkosten te verlagen?

Algemeen

Als u verbruik omlaag gaat, kan het voorschot verlaagd worden. Tips voor een lager energieverbruik vindt u op onze website. 

Hoe wordt de afrekening van de stookkosten berekend?

Algemeen

Maandelijks betaalt u een voorschot voor de levering van warmte. De af te rekenen kosten worden berekend door een extern bedrijf (Ista, Techem of Redogroep). De afrekening is gebaseerd op het gemeten verbruik in uw woning. Zijn de gemaakte kosten hoger dan het betaalde voorschot, dan moet u het verschil nog betalen. Zijn de gemaakte kosten lager dan het betaalde voorschot, dan ontvangt u het verschil terug. Als u vragen heeft over de verdeling van de kosten, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het bedrijf dat voor u de afrekening opzet.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Hoe kan dat?

Algemeen

Dan is er meer verbruikt dan van te voren ingeschat. Deze inschatting is op basis van het verbruik van het afgelopen jaar.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Jazeker, neemt u hiervoor contact op met een van onze medewerkers via wonen@nester.nl of 077 - 476 77 77.

Ik heb een afrekening van mijn stookkosten ontvangen en ik krijg geld terug. Wanneer ontvang ik het geld op mijn rekening?

Algemeen

Wij maken dit binnen drie weken over op uw rekening.

Wanneer is de afrekening van de stookkosten?

Algemeen

De afrekening van de stookkosten vindt plaats in het eerste half jaar NA het jaar waar de afrekening betrekking op heeft. Zo vindt de afrekening van 2021 plaats vóór 1-7-2022, ook als de huurovereenkomst gedurende 2021 beëindigd is. De afrekening kan namelijk pas opgezet worden als alle kosten van het hele jaar bekend zijn. U betaalt alleen voor de periode dat u de woning huurde.

Ik ben geïnformeerd over de afrekening servicekosten, maar het rekeningnummer in de brief klopt niet of er staat rekening nummer onbekend. Wat moet ik doen?

Algemeen

U kunt hiervoor binnen 2 weken na het ontvangen van de brief schriftelijk contact opnemen met onze afdeling huuradministratie. U stuurt hiervoor een email naar wonen@nester.nl