Energieprestatievergoeding (EPV)

De Energieprestatievergoeding (EPV) is een maandelijkse bijdrage die de huurder betaalt in aanvulling op de huurprijs en de servicekosten. Deze EPV geldt alleen voor nul-op-de-meter (NOM) woningen. Een NOM-woning is uitgerust met speciale energiebesparende en isolerende voorzieningen. Hier wekt deze woning voldoende energie op voor het jaarlijkse energieverbruik van een gemiddeld huishouden. 

Veel gevraagd over Energieprestatievergoeding (EPV)

Hoe is de energieprestatievergoeding berekend?

Algemeen

De EPV is een bedrag per m2 woonruimte, per maand. Voor de oppervlakte wordt uitgegaan van de gebruikersoppervlakte van de woning.

Wanneer betaal ik de energieprestatievergoeding?

Algemeen

Maandelijks, tegelijk met de huur en servicekosten. De woningen met EPV hebben zonnepanelen op het dak die voldoende stroom leveren voor het totale energieverbruik van de woning.

Hoe wordt de energieprestatievergoeding geregeld?

Algemeen

Via een schriftelijke overeenkomst. Dit wordt een bijlage van het huurcontract. Bij het huurcontract komt een bijlage over de EPV-vergoeding. Hierin staat hoeveel de zonnepanelen van uw appartement gemiddeld per jaar aan elektra opwekken. Verder staat er hoeveel elektra de installatie in het appartement (warm water en verwarming) gemiddeld verbruiken en hoeveel elektra u dan nog beschikbaar hebt voor eigen, huishoudelijk gebruik (koken, verlichting et cetera).

Wat is een energieprestatievergoeding?

Algemeen

EPV staat voor energieprestatievergoeding. Het is een vergoeding die geldt voor (bijna) nul-op-de-meter woningen. Dit betekent dat de zonnepanelen net zo veel elektriciteit opwekken als u nodig hebt voor normaal gebruik van uw woning.

Voor deze duurzame investering betaalt u maandelijks een bedrag aan ons. Dit heet de energieprestatievergoeding (EPV). In ruil daarvoor krijgt u een lagere energierekening. Bij gemiddeld energieverbruik en gemiddelde weersomstandigheden is de energierekening op jaarbasis nul. Gebruikt u meer elektra dan het gemiddelde verbruik? Dan moet u bij betalen aan uw energieleverancier. Verbruikt u minder? Dan krijg u geld terug van uw energieleverancier.

Gebruikt u meer energie dan de huurwoning opwekt?

Algemeen

In dat geval betaalt u bij voor het extra gebruik.

Gebruikt u minder energie?

Algemeen

Dan krijgt u geld terug van uw energiebedrijf. Is het energiegebruik en de opbrengst van de panelen volgens het gemiddelde, dan is de rekening nul. De energieleverancier zal beginnen met een klein voorschotbedrag, doorgaans tussen € 15,- en € 25,- per maand. Dit, omdat bij een nieuwbouwwoning nog onduidelijk is wat het energieverbruik zal worden. Na het 1e of 2e jaar kan dit aangepast worden, wanneer duidelijk is wat het werkelijke verbruik is. Het streven daarbij is om geen voorschot te betalen.

Waar moet de woning met energieprestatievergoeding aan voldoen?

Algemeen

Wanneer een corporatie en een huurder een EPV overeenkomen, dan moet de woning aan enkele eisen voldoen:

  • De woning is zeer goed geïsoleerd en verbruikt daardoor weinig energie om op temperatuur te blijven.
  • De woning produceert gemiddeld net zo veel energie als nodig is voor verwarming, warm water en huishoudelijk gebruik.

Is energieprestatievergoeding (EPV) gekoppeld aan de huurverhoging en huurtoeslag?

Algemeen

Nee, de EPV staat los van de huur. De jaarlijkse huurverhoging heeft daarom geen invloed op de hoogte van de EPV. De EPV telt ook niet mee voor de huurtoeslag.

Blijft de EPV altijd hetzelfde?

Algemeen

De EPV wordt jaarlijks aangepast op basis van een consumentenindexcijfer (inflatie volgend). Hoeveel die indexering mag zijn, wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld.

Welke garanties en bescherming heb ik over de opgewekte energie en de energieprestatievergoeding?

Algemeen

De EPV is een wettelijke regeling. De corporatie moet aantonen dat de woning aan de gestelde eisen van energiezuinigheid voldoet. U ontvangt jaarlijks een overzicht van de opgewekte en gebruikte hoeveelheid energie. De informatie halen we uit verschillende meters die het systeem registreren.

Wat is het voordeel van een woning met energieprestatievergoeding?

Algemeen

Een woning met EPV is erg duurzaam door de energiezuinigheid en eigen stroomopwekking. Daarnaast is de verwachting dat de prijzen voor energie blijven stijgen. Omdat de woning zelf stroom opwekt, heeft u minder last van deze prijsstijgingen. U heeft geen vastrechtkosten voor een gasaansluiting en de energiekosten zullen niet meer zijn dan bij een vergelijkbare nieuwbouwwoning.

Wat is het vastrecht op een energienota?

Algemeen

Vastrecht is een vast bedrag op de energienota die u betaalt voor bijvoorbeeld de meterhuur en onderhoud van het netwerk. Dat vastrecht (netbeheerkosten) is voor iedereen gelijk. Daarnaast rekent de energieleverancier ook een vastrecht voor de levering van elektra en dat kan per energieleverancier verschillen. Dit betaalt u dus ook.