Betalingsregeling

Het kan een keer voorkomen dat u de huur niet op tijd kunt betalen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact met ons op. Wij willen u graag helpen de huurachterstand in te halen of om een betalingsregeling met u te treffen.

Veel gevraagd over Betalingsregeling

Ik kan mijn huur niet betalen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via 077 - 476 77 77. Of stuur een e-mail naar wonen@nester.nl. We kijken graag samen met u naar een oplossing. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter wij u kunnen helpen. 

Als u wacht met contact opnemen, dan lopen uw schulden op. Bijvoorbeeld door incassokosten of kosten voor een deurwaarder.

Op welke manier kan ik mijn betalingsregeling betalen?

Algemeen

U kunt per automatische incasso betalen of zelf overmaken op ons bankrekeningnummer NL17 RABO 0143603981 ten name van Stichting Nester onder vermelding van adres of vhe-nummer.

Uit hoeveel termijnen mag een betalingsregeling bestaan?

Algemeen

Een betalingsregeling mag uit 6 termijnen bestaan.

Ik heb een betalingsregeling met jullie afgesproken maar ik kan deze niet nakomen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Graag gaan wij hierover met u in gesprek. Neem contact met ons op via 077 - 476 77 77 of wonen@nester.nl. Dan bespreken we met u hoe u het bedrag kunt betalen.

Hoe vaak mag ik een betalingsregeling aanvragen?

Algemeen

Dit mag één keer per jaar.